SFA Summer 2015 Newsletter | Shoqata Kosovare për Belbëzim

SFA Summer 2015 Newsletter

Në fletën e parë të edicionit veror të gazetës nga The Stuttering Foundation of America është shkruar një artikull për aktivitetet e Shoqatës Kosovare për Belbëzim lidhur me përkthimet e librave dhe broshurave në gjuhën shqipe.

Gazeta mund të shkarkohet në këtë link.

Summer2015Newsletter

%d bloggers like this: