Misioni dhe Vizioni | Shoqata Kosovare për Belbëzim

Misioni dhe Visioni

Misioni

Shoqata Kosovare për Belbëzim është organizatë jo-qeveritare e përkushtuar që të sjell shpresë dhe fuqi për fëmijët dhe të rriturit që belbëzojnë, për familjet dhe edukatorët e tyre, përmes mbështetjes, edukimit, mbrojtjes dhe hulumtimeve.

 

Vizioni

Vizioni i Shoqatës Kosovare për Belbëzim është të jetë një organizatë e shquar për mbështetjen e personave që belbëzojnë. Ne do ta marrim rolin udhëheqës në formësimin e mënyrës se si shikohet dhe trajtohet belbëzimi, dhe do të jemi ofrues kryesor i edukimit dhe informimit lidhur me belbëzimin. SHKB do të zgjeroj mbështetjen për personat që belbëzojnë përmes degëve në regjione, mbrojtjes, trajnimit edukues, programeve familjare dhe publikimeve.