Libri “Të kuptuarit dhe kontrollimi i belbëzimit – një qasje e re gjithëpërfshirëse e bazuar në Hipotezën Valsalva” | Shoqata Kosovare për Belbëzim

Libri “Të kuptuarit dhe kontrollimi i belbëzimit – një qasje e re gjithëpërfshirëse e bazuar në Hipotezën Valsalva”

Keni mëdyshje lidhur me belbëzimin? A çuditeni pse fjalët shpesh duken si tulla muri, madje edhe para se të tentoni t’i thoni ato? Ose pse bllokimet e juaja bëhen më të forta, sa më shumë që të tentoni të kaloni me forcë nëpër pengesa? Nëse po, këtu është një libër, i shkruar me gjuhë të qartë dhe të përditshme, që i bashkon së bashku si asnjëherë më parë pjesët e mozaikut të belbëzimit. Çelës i kësaj qasje është Hipoteza Valsalva, një teori e re e mrekullueshme që i shpjegon bllokimet si një konfuzion mes zërit dhe mekanizmit Valsalva të trupit, si reagim ndaj anksiozitetit ose parashikimit të vështirësisë gjatë të folurit. Si rezultat, laringu përgaditet për të ushtruar forcë në vend të fonacionit të zanoreve të fjalës, duke shkaktuar që të folurit të bllokohet në bashkëtingëllore ose në ndalesat glotale që i paraprijnë zanoreve. Në liber tregohet se si faktorët neurologjik, psikologjik dhe fiziologjik ndërveprojnë mes vete për të stimuluar dhe përjetësuar belbëzimin përmes ciklit belbëzues Valsalva.

Libri “Të kuptuarit dhe kontrollimi i belbëzimit – një qasje e re gjithëpërfshirëse e bazuar në Hipotezën Valsalva” hedh dritë të re në çdo aspekt të sjelljeve të belbëzimit, në shkaktarët, ndryshueshmërinë e tij dhe në llojet e shumta të trajtimit. Në fund, paraqitet një program gjithëpërfshirës për vetë-ndihmë i bazuar në terapinë Valsalva për belbëzim, që ka për qëllim relaksimin e mekanizmit Valsalva, duke eliminuar bllokimet, duke zhbllokuar rrjedhshmërinë dhe duke ju lejuar që të flisni në një mënyrë të lehtë, pa forcë dhe natyrale.

Edicioni i tretë i përmirësuar dhe i zgjeruar përmban shumë ushtrime dhe pikëvështrime të reja, të zhvilluara përgjatë përvojës klinike, eksperimenteve dhe dëshmive të bazuara në praktikë që ka përfshirë një mori të personave që belbëzojnë nga mbarë bota.

Autor i librit është William D. Parry, CCC-SLP, që është logoped i cili më herët e ka tejkaluar belbëzimin e tij përmes kontrollimit të mekanizmit Valsalva, duke i lejuar atij që të bëhet një avokat i suksesshëm. Ai është themelues dhe udhëheqës për një kohë të gjatë i degës në Philadelphia të National Stuttering Association, dhe ka qenë dhe në bordin e drejtorëve të NSA-së, ka prezentuar Hipotezën Valsalva në shumë konferenca në SHBA dhe në botë.

Shoqata Kosovare për Belbëzim ka leje nga autori për përkthimin e pjesëve nga ky libër që përshkruan në mënyrë të përsosur belbëzimin dhe është njëri nga librat më të shitur kohëve të fundit në Amazon lidhur me belbëzimin. Kohë pas kohe, ne do të përkthejmë dhe do të publikojmë pjesë nga ky liber, i cili do të ndihmoj që belbëzimi të shikohet nga një pikëvështrim gjithëpërfshirës dhe komplet i ri për të gjithë të interesuarit. Të interesuarit mund ta porositin të plotë librin në gjuhën angleze në www.amazon.com. Libri është botur në maj 2013, ka 306 faqe dhe emërtimi në origjinal është “Understanding and Controlling Stuttering – A Comprehensive New Approach Based on the Valsalva Hypothesis – The Revised and Expanded 3rd Edition”

Understanding & Controlling Stuttering

Understanding & Controlling Stuttering

%d bloggers like this: