Kongresi IFA 2015 Lisbonë

Kongresi IFA 2015 – Lisbonë

Nga data 4 korrik deri më 10 korrik 2015 do të mbahet Kongresi i 8-të Botëror lidhur me çrregullimet në rrjedhshmëri që organizohet nga IFA (International Fluency Association). Kongresi do të mbahet në Lisbonë – Portugali.
Në kongres do te marrin pjesë edhe Shoqata Kosovare për Belbezim dhe Shoqata e Logopedëve të Kosovës, të perfaqësuar nga kryetarët e tyre.
Shpenzimet e regjistrimit në kongres janë mbuluar nga Ministria e Shendetësise e Republikës së Kosovës, të cilën e falenderojmë për ndihmën e tyre, kurse per shpenzimet tjera te udhëtimit dhe akomodimit nuk kemi hasur perkrahje nga donatoret tjerë.
Në kongres do të ketë tema te ndryshme, që shpresojme se do të jenë me rendësi për përmiresimin e jetës sociale dhe akademike të personave që belbezojnë:
– Si të punojmë me femijët parashkollor;
– Aftesitë themelore në punën me femijët shkollorë që kanë çrregullim te rrjedhshmërisë;
– Menaxhimi i belbëzimit te adoleshentët dhe te të rriturit;
– Perspektiva botërore në qasjen publike dhe profesionale lidhur me çrregullimet e rrjedhshmerisë;
– Çfarë mund të na tregojne imazhet e trurit lidhur me çrregullimet e rrjedhshmërisë?
– Belbëzimi: integrimi i informatave nga sjellja e belbëzimit, hulumtimet e trurit dhe perceptimi i personave që belbëzojnë;
– Metodat praktike për menaxhimin e anksiozitetit te të rriturit që belbëzojnë.
Per secilën temë, do të pergadisim artikuj nga vendi i ngjarjes të cilët do të publikohen në webfaqen tonë www.belbezimi.org dhe ne rrjetet sociale Facebook dhe Twitter të shoqatës.
ifa
%d bloggers like this: