Shoqata Kosovare për Belbëzim | Këshilla

“Mos harroni kurrë se edhe nëse shkoni te eksperti më i njohur në vend, korigjimi i belbëzimit është një projekt që pjesën më të madhe duhet bërë vetë. Belbëzimi është…

lexo më tepër

“Parimisht ekzistojnë dy veti kryesore të sjelljes që mund t’i ndryshoj personi që belbëzon. Njëra është vetë sjellja e të folurit dhe tjetra është qëndrimi i tij ndaj të folurit…

lexo më tepër

“Disa persona që belbëzojnë kanë vështirësi gjatë leximit me zë; të tjerët jo. Disa mund të flasin mirë kur janë të prani të autoriteteve; disa tregojnë vështirësitë e tyre më…

lexo më tepër

“Problemi më i madh gjatë trajtimit të belbëzimit është se si të kurajohet personi që belbëzon të qëndroj dhe të vazhdoj me kursin e tretmanit.” DOMINICK A. BARBARA, Ph.D.

lexo më tepër

“Personi që belbëzon përpiqet të sforcoj artikulimin e fjalëve të tij dhe tani të folurit bëhet më shumë proces muskular se sa proces mental.” S. BLUEMEL, M.D.

lexo më tepër

Pështjellimi

Si mund ta dini nëse ju ose dikush tjetër pështjellon? Njësoj si belbëzimi, pështjellimi është çrregullim i rrjedhshmërisë; por këto dy çrregullime nuk janë të njëjta. Pështjellimi përfshin ndërprerje të…

lexo më tepër

“Unë e kam përmirësuar të folurit tim vetë. Të tjerët më kanë ndihmuar duke më dhënë informata, duke më dhënë përkrahje emocionale, etj, por puna më e vështirë e terapisë…

lexo më tepër

“Fakti se ju belbëzoni nuk do të thotë se ju jeni biologjikisht inferior ose jeni më neurotik se sa personat tjerë.” JOSEPH G. SHEEHAN, Ph.D.

lexo më tepër

“Nuk ka asgjë gabim brenda trupit tuaj që do t’ju ndalonte nga të folurit. Ju keni mundësi që të flisni normalisht.” DEAN WILLIAMS, Ph.D

lexo më tepër

“Një parakusht i dobishëm për një terapi të suksesshme është bindja e thellë e brendshme e personit që belbëzon në menaxhimin e çrregullimit të tij, e kombinuar me një shpirt…

lexo më tepër