Donatorët | Shoqata Kosovare për Belbëzim

Donatorët

Ministria e Shëndetësisë – Republika e Kosovës

(Mbështetja financiare e regjistrimit në Kongresin VIII Botëror për Çrregullime të Rrjedhshmërisë – Lisbonë, Portugali)

Vlera – 800 euro.

Ministria e Integrimit Europian – Republika e Kosovës

(Mbështetja financiare e pjesëmarrjes në Kongresin VIII Botëror për Çrregullime të Rrjedhshmërisë – Lisbonë, Portugali)

Vlera – 500 euro.

Drejtoria e Arsimit – Komuna e Prishtinës

(Mbështetja financiare për projektin e evidentimit të nxënësve me jorrjedhshmëri – belbëzim në shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Prishtinës)

Vlera – 4,000 euro.

Kompania e sigurimeve – Siguria

(Mbështetja financiare për mbajtjen e Kuvendit III të Shoqatës Kosovare për Belbëzim)

Vlera – 200 euro.

Devolli Corporation

(Mbështetja financiare për mbajtjen e takimeve me mësimdhënësit e shkollave të komunës së Prishtinës)

Vlera – 300 euro.

Drejtoria e Shëndetësisë – Komuna e Prishtinës

(Mbështetja financiare për pagesën e qerasë së lokalit)

Vlera – 500 euro.

ProCredit Bank Kosova

(Mbështetja e aktiviteteve të shoqatës gjatë vitit 2017)

Vlera – 1,000 euro.