8 këshilla për mësimdhënës

8 këshilla për mësimdhënës

  1. Mos i thuaj fëmijës “më ngadalë” ose “vetëm relaksohu”.
  2. Mos i’a plotëso fjalinë fëmijës ose mos fol në vend të tij.
  3. Ndihmoju të gjithëve ne klasë që të mësohen të flasin dhe të dëgjojnë me rradhë. Te gjithë fëmijët – veçanërisht ata që belbëzojnë – e kanë më të lehtë të flasin kur kanë më pak ndërprerje dhe e kanë vëmendjen e dëgjuesve.
  4. Prisni kualitet dhe kuantitet të njëjtë të punës, si prej nxënësve që belbëzojnë si prej atyre që nuk belbëzojnë.
  5. Flisni me nxënësit pa nxitim, duke pauzuar shpesh.
  6. Le të kuptohet se ju jeni duke e dëgjuar përmbajtjen e mesazhit, e jo mënyrën si është thënë.
  7. Bisedo sy me sy me nxënësin që belbëzon për nevojat e tij në klasë që të ndihet sa më komod. Respekto nevojat e nxënësit, por vetëm nëse ato janë të mundura.
  8. Mos e bëni belbëzimin si diçka që duhet të të vijë turp nga ai.

Shkarkoni fletëpalosjen në formatin PDF.

%d bloggers like this: