7 këshilla për të folur me fëmijën tuaj

7 këshilla për të folur me fëmijën tuaj

Expertët pajtohen që shumica e fëmijëve që belbëzojnë përfitojnë nëse ne flasim me shpejtësinë që promovon rrjedhshmërinë. Këto udhëzime paraqesin disa mënyra se si mund të rriturit t’i ndihmojnë fëmijëve.

 

  1. Zvogëlimi i shpejtësisë. Flisni me fëmijën tuaj pa u ngutur, duke pauzuar shpesh. Prisni disa sekonda pasi të mbaroj fëmija juaj para se të filloni të flisni ju. Të folurit tuaj të lehtë dhe të relaksuar do të ketë shumë më tepër efekt se sa këshillat si p.sh. “më ngadalë” ose “provoni përsëri”. Për disa fëmijë, është e dobishme për të pasur një dinamikë më të relaksuar të jetës për një kohë të caktuar.
  2. Dëgjimi i plotë. Tentoni të shtoni kohën që i’a kushtoni me vëmendje të pandërprerë dhe dëgjim të plotë fëmijës tuaj. Kjo nuk do të thotë që ta aplikoni gjatë tërë ditës.
  3. Pyetjet janë një pjesë normale e jetës – por tentoni që të rezistoni për të bërë pyetje njëra pas tjetrës. Nganjëherë është më e dobishme të komentoni atë çfarë ka thënë fëmija dhe të prisni.
  4. Pritja e rradhës. Ndihmoni të gjithë anëtarët e familjes të presin rradhën për të folur dhe për të dëgjuar. Fëmijët e kanë më të lehtë të flasin kur ka më pak ndërprerje.
  5. Ndërtimi i vetëbesimit. Përdorni lëvdata përshkruese për të ndërtuar vetëbesimin e fëmijës. P.sh. “Më pëlqen mënyra si po i mbledh lodrat. Ju jeni shumë i dobishëm”, në vend të “shumë mirë”. Lëvdoni aftësitë që nuk kanë të bëjnë me të folurit si p.sh. aftësitë atletike, të qenurit të organizuar, i pavarur ose i kujdesshëm.
  6. Koha e posaqme. Ndani disa minuta në një kohë të rregullt për çdo ditë, kur ju mund t’i kushtoni vëmendjen e pandërprerë për fëmijës tuaj. Kjo kohë e qetë – pa TV, iPad ose telefon – mund të ndërtoj vetëbesimin për fëmijët e vegjël. Madje edhe pesë minuta në ditë mund të jenë të rëndësishëm.
  7. Aplikimi i rregullave normale. Disciplinoni fëmijën që belbëzon njësoj si çdo fëmijë tjetër, dhe njësoj si do ta disciplinonit nëse ai nuk do të belbëzonte.

 

Shkarkoni fletëpalosjen në formatin PDF.

%d bloggers like this: