Citate | MERLE ANSBERRY, Ph.D.

“Disa persona që belbëzojnë kanë vështirësi gjatë leximit me zë; të tjerët jo. Disa mund të flasin mirë kur janë të prani të autoriteteve; disa tregojnë vështirësitë e tyre më të mëdha në këto raste. Disa mund të përdorin telefonin pa pengesë; të tjerët frustrohet tërësisht në këtë situatë. Të folurit me anëtarët e gjinisë së kundërt shkakton vështirësi të mëdha te një person por rezulton në rrjedhshmëri te një tjetër. Disa flasin mirë në shtëpi por jo në ambiente tjera; kurse me të tjerët situata është plotësisht e kundërt.”

MERLE ANSBERRY, Ph.D.

%d bloggers like this: