Citate | Henry Freund, M.D.

“Një parakusht i dobishëm për një terapi të suksesshme është bindja e thellë e brendshme e personit që belbëzon në menaxhimin e çrregullimit të tij, e kombinuar me një shpirt luftarak dhe një gadishmëri për t’iu nënshtruar vuajtjeve dhe humbjeve nëse është e nevojshme – humbja e shpresës, pesimizmi dhe pasiviteti janë armiqët më të tmerrshëm të vetë-përmirësimit.”

HENRY FREUND, M.D.

%d bloggers like this: