Citate | Charles Van Riper, Ph.D.

Charles Van Riper“Personi që belbëzon duhet të mposht vetë problemet e tij. Askush nuk mund ta bëj këtë për të.”

                                                                                                                    CHARLES VAN RIPER, Ph.D.

%d bloggers like this: